OM

FrittSpel.se är en oberoende sajt med målet att skapa en sund och konstruktiv debatt kring spellagstiftningen i Sverige.

Vår utgångspunkt är att varken det system vi har i dag eller de alternativ som oftast förs fram är hållbara i längden. Vi tror att en monopolmarknad missgynnar spelarna på många sätt. Utbudet blir mindre än det finns en efterfrågan för, och spelen blir i slutändan dyrare än de skulle behöva vara.

Vi ser dock inte att lösningen på det här problemet är att låta ideella föreningar arrangera kasinospel, om än i liten skala. Vi tror helt enkelt inte att det finns tillräckligt med ideella föreningar som är beredda att lägga den tid och energi det krävs för att skapa en fungerande verksamhet, eller som har möjlighet att ta de stora kostnader det skulle innebära att garantera säkerheten för besökarna med de insatser man föreslår i debatten som förs i dag.

Den lösning vi ser skulle gynna spelarna både vad gäller utbud och pris, är att förändra kasinolagen så att man har möjlighet att ge ut fler kasinolicenser än de fyra som är lagstiftat i dag. Vi vill också att dessa licenser ska kunna ges även till företag som inte är statligt ägda.