Förslag som enbart gagnar egna spel

Debattartikel av Magnus Silfverberg, ordförande i banschföreningen för onlinespel.

Ordförandena i Svensk Galopp Hans Hansson respektive Svensk Travsport Hans Ljungkvist efterlyser snabba lösningar på den havererade spelpolitiken. De båda förbunden har sedan några år tillbaka anslutit sig till idén att Sverige bör införa ett licenssystem för spel. Det är samma uppfattning som vi själva har, liksom regeringen och åtminstone sex av åtta riksdagspartier.

Mer bekymmersamt blir det när de båda förbunden efterlyser en quick fix i väntan på en omregleringen. Det är en quick fix som kanske skulle stärka Svensk Galopps och Svensk Travsports ställning. För den som vill medverka i en omreglering av spelmarknaden är det viktigt att ens egna förslag inte ensidigt gagnar det egna på bekostnad av allmänintresset.

Snabba lösningar på endast de problem som monopolet åsamkar ens egen organisation är inte förtroendeingivande. Tvärtom måste alla vi som på ett eller annat sätt har intressen i spelbranschen visa att våra förslag inte enbart gagnar oss själva, utan också samhället i stort.

Här kan du läsa hela insändaren.